สื่อวิดีโอ - 5 รายการ

หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 4 6

หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 4 6

ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 4 6 

หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 3 6

หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 3 6

ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 3 6 

หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 2 6

หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 2 6

ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 2 6 

หมวดที่ 3 กลุ่มตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น

หมวดที่ 3 กลุ่มตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น

วิดีโอประกอบการสอบกลุ่มตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น 

หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 1-6

หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 1-6

วิดีโอการสอนเกี่ยวกับระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 1-6